H/S Elektro AS

Solceller

Vil du vite mer om solenergi? Som eier av et solkraftverk produserer du din egen, kortreiste strøm til eget bruk. Dette gjør du uten inngrep i naturen, da arealene som benyttes allerede eies eller disponeres av deg. Finn ut mer om solceller under.

Lær mer om solcelleanlegg

Solcelleguide, mockup

Lær mer om solcelleanlegg

Solcelleanlegg hjelper deg å spare penger, ved å produsere din egen strøm. Med ekstremt høye strømpriser, som vi har sett mye av i det siste, vil investeringen kunne lønne seg langt raskere enn for få år siden. 

Interessert i å lære mer?

I Norge er det gode muligheter for produksjon av strøm fra solceller, men mengde solstråler varierer basert på hvor i Norge du bor. Hvor godt egnet huset ditt er, avhenger av ulike faktorer som f.eks. hvilket type tak du har, hvordan det ser ut, hvilken retning takflaten vender seg mot og om det er noen gjenstander som skygger for solen. Solcellepanelenes plassering, været, og solforhold rundt ulike boliger varierer og vil gi ulik produksjon fra år til år.

Om et anlegg følger den samme vinkelen som taket ditt, regnes ikke dette som en endring på fasaden, og du trenger dermed ikke å søke. Har du flatt tak vil vinkelen på solcellene bli sett på som en fasadendring, og du må søke om tillatelse fra kommunen. Vi anbefaler alltid å ta kontakt med byggesaksbehandler i din kommune, for å få riktig informasjon om bestemmelser lokalt.

Størrelsen på anlegget du bør investere i, avhenger av ditt årlige strømforbruk. Strøm som du selv produserer og bruker har en verdi på ca. 80 øre per kWh. Overskuddsstrøm har en salgspris på ca. 30 øre per kWh. Det betyr at du har mest å tjene på å benytte deg av den strømmen du produserer selv. Erfaringer viser at et anlegg på rundt 3 – 4 kW gir den mest lønnsomme investeringen for en enebolig som bruker ca 25.000 kWh i året. 

Enovatilskuddet er en støtteordning for energitiltak i helårsboliger og fritidsboliger. Gjennom Enovatilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger. Du kan få opptil 47.500 kroner for tiltak der du produserer din egen strøm, ved hjelp av en fornybar energikilde. Installasjon av anlegget gir 7.500 kroner i støtte, i tillegg kan du få 2.000 kroner per kW installert effekt, helt opp til 20 kW. Les mer her.

Hovedsakelig er det ikke anbefalt, eller nødvendig å dekke hele taket ditt med solceller. Størrelsen på solcellene bør beregnes ut i fra ditt behov - her bør du tenke på blant annet hvor mye vekt taket ditt tåler, solforhold, strømbehovet for din bolig og vinkelen på taket ditt. 

For å regne ut størrelsen på taket ditt, ihvertfall om du har en litt vanskelig form, er det lettest å bruke et beregningsprogram. Har du et enkelt tak kan du beregne størrelsen slik:

Takflatens høyde x lengde = m2. Dette ganges med 2 for å få totalt takareal. Mønelengden måles på huset. 

socellepanel på taket, solnedgang

Trenger du hjelp til å velge solceller?

Ta kontakt med en av våre dyktige elektrikere, så hjelper vi deg å velge solceller som pass er for deg og din bolig!