«Veidekke Entreprenør AS distrikt Follo/ Indre Østfold har benyttet H/S Elektro AS helt fra Deres etablering og oppstart i 2001. De har fulgt oss geografisk i hele vårt distrikt fra lokale jobber i Indre Østfold til vårt ytterpunkt på Nesoddtangen. H/S Elektro AS opptrer alltid profesjonelt og redelig i hele prosessen fra tilbud til overlevering. De er alltid velvillige til å bidra med løsningsforslag og bistand i vår forprosjektering.

Firmaet har en god og stabil arbeidsstokk som gjør sitt ytterste for at kvaliteten på sluttproduktet skal bli i henhold til våre forventninger. De bidrar alltid for at prosjektene skal bli ferdigstilt i tide til overlevering.

H/S Elektro AS er derfor en av våre prioriterte total underentreprenører.»

– Espen Rande, Prosjektleder – Veidekke Entreprenør AS
«Som hovenentreprenør er vi avhengig av pålitelige og gode samarbeidspartnere for å få til et godt resultat. H/S Elektro AS er et godt valg av elektriker.»

– Tom I. Boger, Daglig leder – Boger Bygg AS
«H/S Elektro AS stillte opp på kort varsel og gjennomførte elektroarbeidene i en intensiv jobb med etablering av nytt Legesenter på Nesodden. H/S Elektro AS leverte arbeidene til tiden, og samarbeidet eminent med alle aktører og leietakerene. Med grunnlag i vår erfaring, kan vi gi H/S Elektro AS de beste anbefalinger, og vi samarbeider gjerne med de på fremtidige prosjekter.»

– Sivert Varvin – Håndverkskompaniet AS
«H/S Elektro AS har ved de fleste av tilfellene vært rimeligste tilbyder. Ofte er oppdragene til dels kompliserte med stor grad av integrering mellom forskjellig type arbeid. Kvaliteten på prosjekteringsarbeidet og det påfølgende utførte arbeideted av H/S Elektro AS er upåklagelig. Vi har til sammen levert bygg for over 100 mill hvor H/S Elektro AS har vært medspiller.»

– Frank Haugrim – Rakkestad Bygg AS
«H/S Elektro AS har også vært med å levere det beste tekniske rommet i Ski Kommune.»

– Lasse Nærby, Driftsteknisk sjef – Ski Kommune
«Prima Invest AS benyttet seg av H/S Elektro AS på nybygg i Mysen sentrum. Arbeidene ble utført med høy kvalitet og til avtalt tid og pris. Vi har satt pris på det gode samarbeidet vi har hatt med H/S Elektro AS.»

– Nils Harald Løvdal Roland, Drift- og økonomiansvarlig – Prima Invest AS
«H/S Elektro AS utførte elektroinstallasjonene når vi bygde nytt administrasjonsbygg og produksjonshall vinteren 2009. Oppdraget ble på alle måter gjennomført helt i henhold til avtalen, og etter overtagelse av byggene har det ikke vært funnet en eneste feil eller mangel på installasjonene.

I ettertid har vi valgt å videreføre samarbeidet, og vi benytter nå H/S Elektro AS som vår faste samarbeidspartner og ‘kontaktpunkt’ når vi har behov for service og bistand i vår fabrikk. Vi er avhengige av rask responstid og kompetanse. Dette får vi hos H/S Elektro AS.»

– Ole Kristian Lund, Daglig leder – Are Brug AS
«Som bruker av nybygget i Mysen, og aktivt tilstede under byggeprosessen er jeg storfornøyd med H/S Elektro AS.

Høy kvalitet på utført arbeid til rett tid.»

– Nina Anett Kjoshagen, Daglig leder – Family Sports Club Mysen (Mysen Treningssenter AS)
«H/S Elektro AS har levert sine tjenester til oss i INDBO i snart 10 år. Noen av oppdragene har vært store som Mysen Bysenter med 36 leiligheter, andre oppdrag har vært små og enkle. Uansett har vi fått god service og opplevd storpålitelighet. Vår erfaring er at H/S Elektro AS har meget kompetente medarbeidere i alle ledd og ser fram til å samarbeide med dem også i årene som kommer.»

– Håkon Ivar Stordahl, Daglig leder – Indre Østfold Boligbyggerlag
«Byggfirma Ing.S.Heller AS har benyttet H/S Elektro AS som el.installatør i mange bygg opp gjennom de siste årene. Det har vært fra mindre jobber med tilbygg og ombygging, og opp til større krevende bygg som bl.a. Mysen Bilverksted og Trøgstad Fengsel. Samarbeidet har i alle prosjekter vært meget positivt og med god kostnadskontroll.

Som samarbeidspartner kan vi anbefalle H/S Elektro AS på det aller Beste«

– Steinar Heller, Daglig leder – Ing. S. Heller AS